Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

8505 f41e 390
Reposted fromsexypretty sexypretty viakotzmarsa kotzmarsa
sentymenalny
7976 dbb1 390

October 26 2014

sentymenalny
Reposted byinescapablekotzmarsajeveuxquevouslovingyoupensieveorchideaaaaevanescenceszicko

October 23 2014

sentymenalny
8813 1662 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viakotzmarsa kotzmarsa
5026 3651 390
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viakotzmarsa kotzmarsa
sentymenalny
6825 5542 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viakotzmarsa kotzmarsa
sentymenalny
5211 29af 390
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viakotzmarsa kotzmarsa
sentymenalny
sentymenalny
0898 54e4 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viakotzmarsa kotzmarsa

October 21 2014

sentymenalny
Reposted byMalaMii1986 MalaMii1986
sentymenalny
Reposted bykotzmarsaterribleloveworldfulloflove

October 20 2014

sentymenalny
Reposted fromkotzmarsa kotzmarsa
sentymenalny
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
sentymenalny
Reposted frombaldur baldur viacytaty cytaty
sentymenalny
Reposted frombaldur baldur viacytaty cytaty
sentymenalny

October 18 2014

sentymenalny
Reposted byworldfulloflove worldfulloflove
sentymenalny
5000 d270 390
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa

October 17 2014

sentymenalny
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. Śmiejesz się coraz ciszej, aż wreszcie zupełnie przestajesz się śmiać. Twój uśmiech przygasa, aż staje się tylko imitacją radości, czymś nakładanym jak makijaż.
— Harlan Coben
Reposted bydragu dragu

October 16 2014

sentymenalny
Podejdź tu do mnie
Chcę zapamiętać
Twój zapach i kształt
— Fisz Emade Tworzywo
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl